KNLTB Bestuur
KNLTB lidmaatschap
KNLTB competitie spelen
KNLTB trots op onze teams

Als u naast het parklidmaatschap van de Oude Eik ook mee wilt kunnen doen aan KNLTB-activiteiten, zoals de KNLTB competitie voor junioren en senioren en open toernooien bij andere verenigingen, dan kunt u via www.mijnoudeeik.nl > Mijn gegevens doorgeven dat u ook lid wilt zijn van de KNLTB. De kosten die de KNLTB hiervoor bij ons in rekening brengt, worden dan bij uw parklidmaatschap opgeteld.

De organisatie en informatie rondom KNLTB gerelateerde zaken wordt gedaan door het KNLTB Bestuur van de Oude Eik. Concreet zijn dat de KNLTB- voorjaars- en najaarscompetitie, het KNLTB Open toernooi en het clubtoernooi de Oude Eik Masters.

Alle (overige) activiteiten worden georganiseerd door de Parkdirectie, de trainers en vrijwilligers van het Park. De KNLTB vereniging Oude Eik en Parkdirectie hebben elk hun eigen nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van activiteiten.

Bestuur

De tennisvereniging De Oude Eik wordt geleid door het Bestuur en besluiten worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) of eventueel via mail.

Het bestuur van Tennisvereniging de Oude Eik bestaat uit:

Voorzitter
Sonja Miljoen
06-21177977
voorzitter@deoudeeik.nl

Secretaris

Nicole Janssen
06-23488133
secretaris@deoudeeik.nl

Penningmeester

Paula Hoek
06-14407590
penningmeester@deoudeeik.nl

Technische commissie / Competitiezaken

Henk Tukker
06-25448187
tc@deoudeeik.nl

Jeugdzaken

Harald van Hilten
06-42502619
jeugdcommissie@deoudeeik.nl

Ledenadministratie
Paula Hoek
06-14407590
oudeeik@live.nl

De controle van de jaarrekening wordt gedaan door de kascommissie, bestaande uit Marjan van der Neut en Janna de Boer.

* Heb je interesse om je actief in te zetten voor de vereniging, in het bestuur, kascommissie of toernooiorganisatie? Mail of bel ons.