Voor meer informatie over het Oude Eik tenniskamp, klik hier.

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Jongen/meisje jongenmeisje
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Mobiel ouder
E-mailadres ouder
E-mailadres kind
Geboortedatum
Speelsterkte (staat op knltb pasje)
Vereniging
Aantal jaren training
Speelt competitie op
Andere gegevens
Maat T-shirt
Heeft uw kind zwemdiploma A en B?
Is uw kind ergens allergisch voor of
gebruikt uw kind medicatie waar
wij rekening mee moeten houden
IBAN nummer
Te name van
Hierbij geef ik De Oude Eik toestemming om eenmalig €270,- te incasseren van mijn iban nummer zoals hierboven vermeld.
Datum
Naam ouder/verzorger
Met het digitaal ondertekenen van dit formulier geef ik aan dat ik akkoord ben met de privacy- en cookieverklaring en het huisreglement van Tennispark De Oude Eik.